Laskentasivut

Olemme pyrkineet varmistamaan näiden sivujen toimivuuden. Käyttäjän tulee kuitenkin varmistaa tulosten oikeellisuus. Mekanex ei vastaa mahdollisten laskuvirheiden aiheuttamista vahingoista.

 

Satunnaisen soveltajan avuksi julkaisemme tuotteidemme valinnan ja soveltamisen yhteydessä tarvittavia laskutoimituksia sisältäviä sivuja.

 

Desimaalierottimena tulee käyttää pistettä (.)

 

Yleisetp_md_n

Teho-/vääntömomentti

Tällä sivulla voit laskea vääntömomentin,
kun tiedät tehon ja pyörimisnopeuden.

 

Lieriöhammaspyörät, hammastangotht_f_md

Hammaspyörä-/hammastankokäytön momentti

Laskee paljonko vääntömomenttia tarvitaan halutun lineaarivoiman aikaansaamiseksi hammastangolla ja hammaspyörällä. Laskee myös lineaarinopeuden perusteella pyörimisnopeuden.

 

Hammashihnakäytötskis_rem2

Hihnan pituus/akseliväli

Laskee hihnan pituuden ja akselivälin.

 

Liikeruuvit

Ruuvikäytön momenttirmd_tr_df

Laskee paljonko vääntömomenttia tarvitaan halutun lineaarivoiman aikaansaamiseksi liikeruuvilla. Laskee myös lineaarinopeuden perusteella pyöriminopeuden.

 

Kriittinen pyörimisnopeusnkr_b

Laskee ruuvin kriittisen pyörimisnopeuden ja suurimman sallitun käyttönopeuden. Huomioi eri laakerointitavat.