Tällä sivulla voit laskea vääntömomentin, kun tiedät tehon ja pyörimisnopeuden.

 

Desimaalierottimena tulee käyttää pistettä (.)

 

Vääntömomentti

md_p_n

Teho (P)kW
Pyörimisnopeus (n)1/min
 
Vääntömomentti (Md) Nm

Teho

p_md_n

Vääntömomentti (Md)Nm
Pyörimisnopeus (n)1/min
 
Teho (P)kW