Tällä sivulla voit laskea vääntömomentin, kun tiedät tehon ja pyörimisnopeuden.

Desimaalierottimena tulee käyttää pistettä (.)

Vääntömomentti

md_p_n

Teho (P) kW
Pyörimisnopeus (n) 1/min
 
Vääntömomentti (Md)  Nm

Teho

p_md_n

Vääntömomentti (Md) Nm
Pyörimisnopeus (n) 1/min
 
Teho (P) kW