rmd_tr_fo rmd_tr_df

Desimaalierottimena tulee käyttää pistettä (.)

 

Haluttu lineaarivoima (F) N
Haluttu nopeus (v) mm/s
Kierteen nousu (p) mm
Hyötysuhde
 
Tarvittava vääntömomentti (Md) Nm
Ruuvin pyörimisnopeus (n) 1/min
1/s
Muistathan tarkistaa, ettei kriittinen pyörimisnopeus ylity!
Tarvittava teho ruuvilla  (P2) kW
(voimansiirron hyötysuhdetta ei huomoitu)