Kierukkapyörä ja -ruuvi muodostavat vaihteen, jossa akselit ovat 90 asteen kulmassa, eri tasoissa. Kierukkavaihteen etuna on yhdessä portaassa saavutettava suuri välityssuhde. Välityssuhteen määrää kierukkapyörän hammasluku ja kierteen pääluku.

 

Kierukkapyöriä ja
ruuveja

 • Modulit: 0,5–2,0
 • Hammasluku: Max 100 st
 • 1- ja 2-päisin kiertein
 • Akseliväli: 8,5–87,5 mm
 • Välitykset: 7,5:1–100:1
 • Materiaali: ruuvi terästä, pyörä pronssi

Tarkkuuskierukkapyörä ja
ruuveja

 • Modulit 1,0–4,0
 • Ruuvi terästä, pyörä messinki tai
  pyörät napa terästä ja hampaat tinapronssi
 • Hammasluku max 47 st
 • 1–8 päisin kiertein
 • Akseliväli 30–120 mm
 • Välitykset 4,63:1–47:1
Yhteys lisätietoja varten

 

Kierukkapyörän rakenne noudattaa samoja periaatteita kuin lieriömäisen hammaspyörän rakenne. Päättömästä ruuvista muodostuvassa kierukassa on vähintään yksi sisääntulo. Se pyörii pyörää vasten, jonka hampaat on muotoiltu kierukan kierteitä vastaaviksi. Teho siirtyy kierukasta pyörään. Pyörä kääntyy jokaisella kierukan pyörähdyksellä tietyn kulmamäärän, joka vastaa hampaiden ja kierukan kierteiden määrää. Kierukan sivukulma on yleensä 30°.

 

Välityssuhteet

 

i
=
n1/n2     =       Z/g
n1
=
Kierukan pyörintänopeus
n2
=
Pyörän pyörimisnopeus
Z
=
Pyörän hammasluku
g
=
Kierukan kierreluku
α
=
Kierukan nousukulma, tgα = hammasjako / (π • Do)
m
=
Moduuli = hampaan suurin korkeus = k
t
=
Hammasjako = 3,14 • m
do
=
Pyörän jakohalkaisija = Z • m
dk
=
Pyörän ulkohalkaisija = (Z + 2)m
Do
=
Kierukan jakohalkaisija = Dk – 2m
Dk
=
Kierukan ulkohalkaisija = Do + 2m
h
=
Kierukan kierresyvyys = 2,166 • m
A
=
Keskiöetäisyys = (do+Do)/2
teknisk information snäckhjul

 

Esimerkki

Jos kierukkavaihteen välityssuhteeksi halutaan 40:1, jako tehdään moduulin 1,5 mukaan ja kierukkaruuvin ulkohalkaisijan on oltava 28mm.

 

t
=
3,14 • 1,5 = 4,710 mm
do
=
40 • 1,5 = 60 mm
Dk
=
28 mm
Do
=
28 – (2 • 1,5) = 25 mm
h
=
2,166 • 1,5 = 3,249 mm
tgα
=
4,710/(3,14 • 25) = 0,060 mm
A
=
(60 + 25)/2 = 42,50 mm

 

Hyötysuhde

Kierukkavaihteen kokonaishyötysuhde η muodostuu laakerin hyötysuhteesta η1 ja kierukan hyötysuhteesta ηs.

 

η
=
η1 • ηs
ηs
=
tgα/t(α+ϖ)
η1
=
0,97 – 0,98 kuula- ja neulalaakereille
η1
=
0,92 – 0,95 liukulaakereille
ϖ
=
Kitkakulma (tgϖ = µ)

 

Kitkakerroin µ valitaan seuraavasti:

µ
=
0,1 – 0,2 valurauta valurautaa vasteen, käsittelemättömät hampaat
µ
=
0,02 – 0,03 karkaistu ja hiottu teräs pronssia vasten

 

Hyötysuhteen η, kitkakertoimen µ ja nousukulman α välinen suhde.

verkningsgrad diagram

Huomautus Hyötysuhde kasvaa vain hyvin vähän, kun nousukulma on yli 20–25°.

Suunnittelijan Uutiset