Asynkronimoottori on tavallisin vaihtovirtamoottori. Sen kierrosluku seuraa jännitteen taajuutta, mutta kierrosluku laskee hivenen kuormituksessa. Asynkronimoottoreita valmistetaan eri versioina 1- ja 3-vaihe käyttöön. Asynkronimoottori on rakenteeltaan hyvin yksinkertainen. Siinä ei ole kollektoria eikä harjoja. Laakerit ovat ainoita kulutusosia, joten elinikä on pitkä ja huoltotarve olematon. Käyntiääni on hiljainen ja moottori ei aiheuta radiohäiriöitä. Taajuusmuuttajien kehityksen myötä asynkronimoottoreista on tullut suosittuja säädettävinä käyttöinä ja niitä käytetään jopa paikoitukseen. Meidän edustamamme Neri Motorin induktiomoottoreissa on käämitty staattori.

 

  • 0,03–37 kW
  • Suojaluokka IP 55
  • Eristysluokka F
  • IEC- ja NEMA-laipoilla
  • Saatavana jarru, encoder ja servoilmanvaihto
Vaihtovirtamoottoreita
Yhteys lisätietoja varten