Tasavirtamoottorin kenttä voidaan tuottaa kestomagneeteilla tai kenttäkäämityksen avulla. Kestomagneettimoottorit ovat edullisia alhaisilla tehoilla. Tasvirta-sivuvirtamoottoreiden ominta käyttöaluetta ovat suuritehoiset säätökäytöt.

 

Tasavirtamoottorin pyörimisnopeus muuttuu jännitteen muutoksen suhteessa. Kuormituksen kasvaessa nopeus pyrkii laskemaan, mitä voidaan kompensoida elektronisella nopeudensäätimellä. Sopivan ohjauselektroniikan avulla