Tasavirtamoottorin kenttä voidaan tuottaa kestomagneeteilla tai kenttäkäämityksen avulla. Kestomagneettimoottorit ovat edullisia alhaisilla tehoilla. Tasvirta-sivuvirtamoottoreiden ominta käyttöaluetta ovat suuritehoiset säätökäytöt.

 

Tasavirtamoottorin pyörimisnopeus muuttuu jännitteen muutoksen suhteessa. Kuormituksen kasvaessa nopeus pyrkii laskemaan, mitä voidaan kompensoida elektronisella nopeudensäätimellä. Sopivan ohjauselektroniikan avulla tasavirtamoottorin nopeutta voidaan säätää hyvin tarkasti ja moottori tuottaa tasaisen vääntömomentin nollasta nimellisnopeuteen.

 

Kestomagneettimoottorin ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa mm. magneettien laadulla. Hiiliharjoilla ja kollektorilla on ratkaiseva vaikutus käyttöikään.

 

Mekanexilla on kilpailukykyinen valikoima tasavirtamoottoreita teollisuuskäyttöön.

Tasavirtamoottoreita
Yhteys lisätietoja varten